Lidmaatschap

Voornaam
Field is required!
Field is required!
Achternaam
Field is required!
Field is required!
Adres
Field is required!
Field is required!
Postcode en woonplaats
Field is required!
Field is required!
Geboortedatum
Field is required!
Field is required!
Telefoonnummer
Field is required!
Field is required!
E-mailadres
Field is required!
Field is required!
Dit moet worden aangevinkt. Kruis alstublieft aan wat voor u van applicatie is. U kunt meerdere vakjes aankruisen:
Field is required!
Field is required!
Aansprakelijkheid
Ik, de ondergetekende, verklaar dat de CBDPlatform producten die ik afneem uitsluitend voor eigen gebruik zullen worden aangewend. Ook weet ik dat het gebruik van deze producten voor eigen risico is. Voor schade en/of letsel is het bedrijf niet aansprakelijk. Ik zal nu of in de toekomst geen schadeclaim tegen CBD PLATFORM indienen en ook geen actie ondernemen om het bedrijf tegen te werken. Ik weet dat CBD PLATFORM ervan uitgaat dat ik mijn gebruik van de producten van CBD PLATFORM met mijn behandelend arts heb besproken.

Datum en plaats:
Handtekening:

Field is required!
Field is required!
Stuur a.u.b. dit ondertekende formulier naar het bovenstaande adres. Zodra dit formulier met toebehoren is ontvangen, krijgt u per mail een uitnodiging om u ook digitaal in te schrijven in ons ledenportaal. Daar kunt u een automatische incasso aanmaken voor de contributie van CBD PLATFORM.